S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok
logo    ZDRAVÝ OBCHOD    Pre Vaše zdravie, na Váš stol 

» Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely splnenia zmluvy, zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Informácie o spracovní osobných údajov

 TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

-          Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Solia, spol. s r. o., Česká 248, 468 41  Tanvald, IČO: 25431609, zapísaná na Mestkom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 18014 (ďalej len "správca")

 

-          Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

Solia, spol. s.  r. o.

Česká 248

 468 41  Tanvald, Česká republika

 Tel.: +420 777 866 620, +420 773 966 620,

 emial: info@cajovydum.cz, obchod@cajovydum.cz

 

-          Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

-          Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

  1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SPLNENIE ZMLUVY – ÚČEL, ZÁKONNOSŤ SPRACOVANIA, PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVO NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

-       Účelom spracovania nižšie uvedených osobných údajov je splnenie kúpnej zmluvy (informácie súvisiace s vybavovaním objednávky a jej úspešnou realizáciou)

 -       Na tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje:

 Fyzická osoba: Meno a priezvisko, všetky adresy, ktoré sú v objednávke uvedené (fakturačná a dodacia, pokial sú odlišné), ostatné kontakty (telefonné číslo, emailová adresa)

Právnická osoba: Celý názova a adresa firmy, vrátane IČO, DIČ.telefónne číslo, e-mailová adresa,

 -       Právnym titulom spracovania osobných údajov je splnenie zmluvy alebo vykonanie úkonov pred jej uzatvorením podľa čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR.

 -       Ďalšími príjemcami osobných údajov sú alebo môžu byť osoby alebo spoločnosti ktoré zabezpečujú prepravu, doručenie tovaru a realizáciu platby na základe kúpnej zmluvy

 -       Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky alebo do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 -       Máte právo neposkytnúť správcovi svoje osobné údaje, v tom prípade nebude možné plnenie kúpnej zmluvy zabezpečiť¨

 

  1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ - ÚČEL SPRACOVANIA, PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVO NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

-       Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných informácií o novinkách, zľavách, akciach poskytovaných tovaroch alebo o poskytovaných službach

 -       Na tento účel je spracovaná Vaša emailová adresa

 -       Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

 -       Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu Vášho súhlasu. Zrušenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení možete uskutočnit kedykoľvet a to zaslaním na adresu obchod@cajovydum.cz. Zároveň máte možnosť odmietnuť zasielanie obchodných informácií pri poskytnutí Vašej emailovej adresy.

 -       Máte právo neposkytnúť správcovi emailovú adresu, v tom prípade Vám nebudú zasielané obchodné oznámenia.

  

      5.             SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VEDENIE UŽIVATEĽSKÉHO ÚČTU - ÚČEL SPRACOVANIA, ROZSAH SPRACOVANIE, DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÁKONNOSŤ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV,  PRÁVO NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 -       Účelom spracovania osobných údajov je založenie a vedenie užívateľského účtu. Užívateľský účet Vám bude založený po uskutočnení registrácie.

-       Na tento účel sú spracovávané prihlasovacie údaje (užívateľské meno, autentizačné heslo) a všetky identifikačné údaje - meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, u právnických osob prípadné firemné údaje (názov firmy (subjekt), IČO, DIČ) a všetky vyššie uvedené osobné údaje a realizované objednávky (číslo objednávky, dátum objednania, stav objednávky, ceny tovarov alebo služieb bez DPH a s DPH, obsah objednávky, vrátane typu, množstva a ceny produktov).

 -       Právnym titulom spracovania osobných údajov je splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred jej uzatvorením podľa čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR.

 -       Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

 -        Máte právo neposkytnúť správcovi osobné údaje, v tom prípade sa uživateľský účet založiť a viesť a prídete o možnosť viesť funkcie s ním spojené (jednoduchá správu osobných údajov využívaných pre predvyplnenie objednávkového formulára, komunikácia so správcom, evidencia a prehľad objednávok, prípadné zákaznícke výhody – zľavy a pod.)

 

      6.            PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 -       Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 -       Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@cajovyudm.cz; obchod@cajovydum.cz

 -       Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 -       Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2018

MjY5Zm